Missie & Visie

Stichting YAYA wil een stichting zijn die streeft naar brede en maatschappelijke betrokkenheid voor en door geadopteerden. Samenwerken, inspireren, motiveren en creativiteit zijn de drijvende krachten achter deze stichting. Stichting YAYA brengt iedereen binnen en buiten het adoptieveld op een laagdrempelige wijze bij elkaar.

Missie

Stichting YAYA zoekt naar invalshoeken over adoptie die interessant of vernieuwend zijn, een maatschappelijke relevantie hebben en streeft ernaar om deze helder te communiceren. Om vorm en richting aan de stichting te geven zijn de volgende kernwaarden benoemd:
1. Erkenning en herkenning van het geadopteerd zijn
2. Creativiteit
3. Netwerken
4. Empowerment

Visie

Geadopteerden zijn niet alleen uniek om waar ze vandaan komen, maar des te meer
ook om wat zij al hebben bereikt, of nog willen bereiken. Geadopteerden gebruiken vaak ‘the best of both worlds’.

Globaal zijn de doelstellingen van stichting YAYA:

1. Verbeteren beeldvorming adoptie

In de media worden vaak negatieve aspecten van adoptie belicht. Stichting YAYA wil
laten zien dat er veel succesvolle, getalenteerde en bovendien gelukkige of grotendeels
heel tevreden geadopteerden zijn. Adoptie leidt tot beleving, verbeelding en levert vaak
interessante mensen die op een eigen manier bijdragen aan de wereld van vandaag. Stichting YAYA gaat in haar werkwijze uit van de kracht en de kwaliteit van iedere geadopteerde.

2. Geadopteerde ambities

Stichting YAYA streeft naar het creëren van een netwerk voor en door geadopteerden
om hun ambities voor een betere maatschappij te ondersteunen. Met adoptie als
gemeenschappelijke deler, kunnen geadopteerden van alle leeftijden en afkomst elkaar
ontmoeten en met elkaar samenwerken. Empowerment op het gebied van
talentontwikkeling en de plek die adoptie daarin kan hebben vormt de basis voor stichting YAYA. Wij bieden bijvoorbeeld evenementen, workshops en programma’s aan die aansluiten bij de ambities van geadopteerden. Stichting YAYA faciliteert in de begeleiding van assertiviteit en motivatie van het individu. Op deze wijze kan samenwerking en netwerken tussen verschillende geadopteerden nog beter plaatsvinden ten behoeve van het nastreven van hun eigen ambities. We werken samen met partners voor het organiseren van adoptiegerelateerde evenementen en workshops.


Geef een reactie